Rasstandard

Om rasstandarden rekommenderar jag att läsa på Svenska Taxklubbens hemsida.
Där finns den väldigt utförligt

www.taxklubben.org

Fliken : Allmänt om tax/Rasstandard

.