Hukkaportin Alessandra

Hukkaportin Alessandra "Zazza"

född: 2013- 02-23

efter

Daks-Veg-As Change Chamberlain & Qualit-Quast Haije.

Slutligt inmätt till kanin- 30 cm

Länk till rasdata:

Zazza 4 månader